Chứng chỉ SSL cao cấp (EV) là gì?

EV là viết tắt của (Exented Validation). Chứng chỉ SSL cao cấp (EV) chỉ dành cho các doanh nghiệp hay các tổ chức chính phủ có giấy tờ hợp lệ. Ngoài việc xác minh các giấy phép hoạt động, CA còn phải tuân thủ nghiêm ngặt các quá trình chứng thực tổ chức đang hoạt động và có uy tín. Mỗi EV SSL chỉ được đăng ký tối đa 2 năm, vì sau mỗi 2 năm CA sẽ cần chứng thực lại và chắc chắn doanh nghiệp của bạn vẫn đang hoạt động.

Đặt hàng

0828.999.666

Đặt hàng

0822.999.666

Hỗ trợ kỹ thuật

0777.247.777
Top