Chứng chỉ SSL cơ bản (DV) là gì?

DV là viết tắt của (Domain Validated). Chứng chỉ SSL DV là kiểu chứng chỉ có tốc độ cấp phát nhanh nhất chỉ trong vài phút.

Chứng chỉ SSL cơ bản (DV) thích hợp với người dùng cá nhân vì chỉ cần chứng thực tên miền bằng cách verify qua email tên miền là xong.

Đặt hàng

0828.999.666

Đặt hàng

0822.999.666

Hỗ trợ kỹ thuật

0777.247.777
Top