Chứng chỉ SSL doanh nghiệp (OV) là gì?

OV là viết tắt của (Organization Validation). Chứng chỉ SSL doanh nghiệp (OV) dành cho các tổ chức hoặc doanh nghiệp. Ngoài việc xác minh quyền sở hữu tên miền, bạn còn phải chứng thực doanh nghiệp qua các giấy tờ hợp lệ.

Đặt hàng

0828.999.666

Đặt hàng

0822.999.666

Hỗ trợ kỹ thuật

0777.247.777
Top