Chứng chỉ SSL/TLS là gì?

Giới thiệu về máy chủ bảo mật
Máy chủ bảo mật là máy chủ web có chức năng mã hóa thông tin cá nhân cũng như truyền và nhận thông tin đó trên Internet. Không cần cài đặt phần cứng chuyên dụng cho mục đích này. Thay vào đó, Một chứng chỉ (Ví dụ như chứng chỉ SSL) hoặc phần mềm mã hóa (Dưới dạng chương trình ứng dụng) sẽ được cài đặt trên máy chủ web đã sẵn dùng để cho phép mã hóa giao tiếp.

img_security_01.jpg

Ví dụ điển hình của hoạt động truyền thông tin cá nhân trên Internet chính là việc nhập ID và mật khẩu của một người để đăng nhập hoặc nhập thông tin cá nhân của một người để đăng ký làm thành viên của một trang web. Nếu người dùng nhập thông tin cá nhân vào một máy chủ web đã cài đặt giải pháp máy chủ bảo mật thì thông tin của họ sẽ được mã hóa để bên thứ ba không thể xâm phạm, Sau đó, được truyền đi một cách an toàn.

Sự cần thiết của máy chủ bảo mật
- Ngăn ngừa rò rỉ thông tin (Chống “Nghe lén”)

Những người dùng truy cập một trang web không có máy chủ bảo mật từ một máy tính hoặc mạng công cộng sẽ tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ thông tin cá nhân khá cao. Những kẻ xấu chỉ cần sử dụng công cụ nghe lén là có thể dễ dàng lấy được mọi thông tin cá nhân (Ví dụ: ID, Mật khẩu, địa chỉ email, Số đăng ký thường trú, địa chỉ, Số điện thoại, v.v.) được gửi trong môi trường này. Để ngăn chặn điều này, Người dùng có thể thiết lập máy chủ bảo mật để truyền thông tin an toàn bằng công nghệ mã hóa chuẩn tuân theo tiêu chuẩn bảo mật quốc tế. Chính vì thế, Việc sử dụng máy chủ bảo mật là điều vô cùng cần thiết để bảo vệ thông tin cá nhân..

- Ngăn chặn giả mạo và can thiệp vào thông tin (Đảm bảo tính toàn vẹn)
Máy chủ bảo mật sẽ đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin truyền đi. Máy chủ bảo mật sẽ ngăn chặn việc giả mạo hoặc can thiệp vào thông tin gửi từ trình duyệt web của người dùng đến máy chủ web. Đó là cách máy chủ bảo mật đảm bảo tính tin cậy của hoạt động truyền tin.

- Ngăn chặn trang web lừa đảo và giả mạo (Ngăn chặn kỹ thuật lừa đảo chuyển đến trang web giả mạo)
Máy chủ bảo mật khiến nỗ lực lừa đảo người dùng đến trang web giả mạo trở nên khó khăn hơn. Bạn có thể phân biệt trang web lừa đảo và giả mạo có giao diện rất giống với trang web thật bằng cách kiểm tra xem trên trang web đó có hình chiếc khóa hay không, Có lệnh gọi mã hóa (https://) hay không hoặc trang tải mô-đun mã hóa có xuất hiện khi bạn nhập thông tin cá nhân hay không.

- Nâng cao niềm tin vào doanh nghiệp
Các doanh nghiệp thiết lập máy chủ bảo mật cho trang web có thể xây dựng hình ảnh là một công ty luôn bảo vệ an toàn cũng như có trách nhiệm với thông tin cá nhân của khách hàng của mình. Dấu chứng nhận máy chủ bảo mật do Cơ quan cấp chứng chỉ thông tin Hàn Quốc (Daousign Vietnam) cung cấp là một chỉ báo rằng trang web đã thiết lập máy chủ bảo mật, Từ đó, Khách truy cập sẽ biết được rằng thông tin cá nhân của họ luôn được các biện pháp bảo mật bảo vệ. Khi nhấp vào dấu chứng nhận, Các thông tin bảo mật liên quan như số sê-ri của chứng chỉ, Tên của nhà phát hành chứng chỉ, v.v. sẽ xuất hiện. Đồng thời, Chức năng Thanh màu xanh lục (Chuyển thanh địa chỉ sang màu xanh lục) sẽ cho khách truy cập biết rằng họ có thể tin tưởng trang web an toàn và bảo mật này. Chính vì thế, Phần lớn các cơ quan và tổ chức xử lý thông tin cá nhân như tổ chức tài chính và cơ quan nhà nước đã áp dụng máy chủ bảo mật cho trang web của họ.

Máy chủ bảo mật SSL
Nhìn chung, Có thể chia máy chủ bảo mật thành hai loại, Tùy thuộc vào việc áp dụng công nghệ SSL hay chương trình ứng dụng. Nếu không cần cài đặt thêm chương trình bảo mật cho máy chủ web và trình duyệt web thì có thể thiết lập máy chủ bảo mật SSL bằng cách cài đặt và áp dụng chứng chỉ SSL trên máy chủ web hiện đang sử dụng. Có thể xác định máy chủ bảo mật SSL bằng hình chiếc khóa ở đầu thanh địa chỉ và trên thanh trạng thái ở cuối trình duyệt khi truy cập trang web yêu cầu giao tiếp an toàn. Tuy nhiên, Tùy thuộc vào phương pháp cấu hình trang web, Dấu hình chiếc khóa này có thể không hiển thị với khách truy cập. Bạn có thể nhấp vào hình chiếc khóa đó để kiểm tra chứng chỉ của trang web và thời gian có hiệu lực cùng nhiều thông tin khác.


Quy trình thiết lập
img_security_04.jpg

Giới thiệu về mã CSR
CSR Certificate Signing Request “Certificate Signing Request” (Yêu cầu ký chứng chỉ), là dữ liệu cần gửi để đăng ký chứng chỉ, đồng thời cũng chứa những thông tin cần thiết để phát hành chứng chỉ. CSR chứa khóa công khai của cặp khóa riêng tư và khóa công khai được tạo trong quá tình tạo khóa cá nhân, đồng thời cũng chứa thông tin về miền áp dụng chứng chỉ.

img_security_05_01.jpg

Nói cách khác, CSR là một thông điệp chứa thông tin xác định người đăng ký (Thông tin về miền) và yêu cầu tạo chứng chỉ chứa khóa công khai trong thông điệp. Chính vì vậy, Người đăng ký phải nhập chính xác thông tin về miền của máy chủ web để tạo CSR phù hợp, đồng thời phải khớp thông tin “Whois” của miền với chứng chỉ sẽ áp dụng. Trong trường hợp khóa cá nhân và CSR được tạo nhiều lần, Thì người đăng ký phải cung cấp CSR khớp tuyệt đối với khóa cá nhân cần sử dụng. Nếu không tạo nội dung của CSR bằng khóa cá nhân mà người đăng ký định dùng, Thì sẽ xảy ra lỗi do các khóa được ghép không phù hợp bởi vì chứng chỉ đã phát hành sẽ không khớp với khóa cá nhân đang sử dụng. Để giải quyết vấn đề này, Người đăng ký phải thực hiện lại quy trình CSR để được phát hành chứng chỉ mới. CSR được tạo ở định dạng “base64”. Khi mở tệp bằng công cụ chỉnh sửa như Notepad, Bạn sẽ thấy một văn bản gồm các ký tự ASCII như minh họa bên dưới.

Đặt hàng

0828.999.666

Đặt hàng

0822.999.666

Hỗ trợ kỹ thuật

0777.247.777
Top