Chứng chỉ SSL Wildcard là gì?

Chứng chỉ SSL Wildcard có thể dùng cho không giới hạn tên miền phụ của một tên miền. Loại chứng chỉ này bao gồm các kiểu chứng thực như DV hay OV nhưng không có Wildcard EV.

Đặt hàng

0828.999.666

Đặt hàng

0822.999.666

Hỗ trợ kỹ thuật

0777.247.777
Top