Tài liệu bắt buộc

Sectigo Vietnam phát hành những chứng chỉ tin cậy và ổn định sau khi xác nhận danh tính cá nhân của thực thể yêu cầu và xác thực tên miền.

Để tránh việc bên thứ ba phát hành chứng chỉ bất hợp pháp, Quy trình xác thực miền sẽ yêu cầu xác nhận giấy phép kinh doanh và xác thực qua điện thoại.

Nếu xác định rằng công ty đó đáng tin cậy thì Sectigo Vietnam sẽ phát hành chứng chỉ theo yêu cầu.

tai-lieu-bat-buoc.png

Đặt hàng

0828.999.666

Đặt hàng

0822.999.666

Hỗ trợ kỹ thuật

0777.247.777
Top