Tại sao bạn nên chọn Sectigo?

1. Sectigo Group, Inc.
  • Sectigo là thành viên của Diễn đàn trình duyệt/CA và đã được công nhận uy tín thông qua quy trình rà soát đặc biệt định kỳ. Sectigo là Cơ quan cấp chứng chỉ hàng đầu đã phát triển Chứng chỉ xác thực mở rộng (Chứng chỉ EV) được chuẩn hóa qua Diễn đàn trình duyệt/CA.
  • Diễn đàn trình duyệt/CA đã chuẩn hóa kích thước khóa nâng cao từ 1.024 bit lên 2048. Sectigo là cơ quan cấp chứng chỉ đầu tiên áp dụng kích thước khóa 2.048.
sectigo.png

2. Xác thực WebTrust và SOC

wyhcomodo_img2.gif

3. Hiệp hội liên kết tập đoàn Sectigo

sectigo_2.png

4. Sectigo Group Hiệp hội liên kết : CA/Browser Forum Chi tiết

ctn.gif

* CA: Viết tắt của Cơ quan cấp chứng chỉ. Tức là một cơ quan chứng nhận.

Đặt hàng

0828.999.666

Đặt hàng

0822.999.666

Hỗ trợ kỹ thuật

0777.247.777
Top