Xử lý lỗi Assigning an owned IP trên Directadmin

Khi cài đặt SSL trong DirectAdmin và nhận được thông báo sau:
You can only add a certificate if you own the ip you are using
Info for Admins: Assigning an owned IP
Để cài đặt SSL trên DirectAdmin, bạn cần sử dụng 1 IP riêng cho tài khoản cần cài đặt SSL hoặc kích hoạt SNI trong DirectAdmin, nếu bạn chưa kích hoạt SNI, DirectAdmin sẽ báo lỗi như trên.

Thực hiện như sau:
  1. Đăng nhập vào DirectAdmin bằng SSH
  2. Mở tập tin sau /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf
  3. Thêm đoạn mã sau vào cuối tập tin: enable_ssl_sni=1
  4. Lưu lại và khởi động lại DirectAdmin

Đặt hàng

0828.999.666

Đặt hàng

0822.999.666

Hỗ trợ kỹ thuật

0777.247.777
Top