Chứng chỉ SSL tên miền (Domain Validation SSL) dành cho các khách hàng cá nhân với mức giá rẻ nhất. Thời gian cấp phát nhanh nhất chỉ trong 5 phút so với các loại SSL khác.

Bạn có thể mua chứng chỉ này cho tên miền tenmien.com hoặc www.tenmien.com hoặc bất cứ tên miền nào của bạn. Sau khi có chứng chỉ SSL, đường dẫn website của bạn sẽ có dạng sau

Đặt hàng

0828.999.666

Đặt hàng

0822.999.666

Hỗ trợ kỹ thuật

0777.247.777
Top