Tin tức

Nếu bạn đang gặp phải lỗi ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH khi sử dụng SSL. Trong bài viết này CER.vn sẽ giúp bạn khắc phục lỗi ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH.

Có 3 phiên bản của chứng chỉ số được dùng trong một hệ tầng PKI là: Chứng chỉ X.509 version 1, Chứng chỉ X.509 version 2, Chứng chỉ X.509 version 3

Theo thông tin chính thức từ nhà cấp phát chứng chỉ số SSL hàng đầu thế giới Comodo CA, kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2018, họ sẽ dùng tên mới là Sectigo

Google đã đưa ra thông báo rằng HTTPS sẽ là một tiêu chí để xếp hạng website. Do đó khi đưa ra kết quả cho người tìm kiếm, trang web cài đặt SSL sẽ được ưu tiên hơn trang web cùng loại nhưng không có SSL.

Đặt hàng

0828.999.666

Đặt hàng

0822.999.666

Hỗ trợ kỹ thuật

0777.247.777
Top