Chứng chỉ SSL Wildcard dành cho các khách hàng có nhu cầu sử dụng SSL cho không giới hạn subdomain của một domain chính chỉ với một chứng chỉ duy nhất.

Bạn có thể mua chứng chỉ này cho tên miền tenmien.com hoặc www.tenmien.com hoặc bất cứ tên miền nào của bạn. Sau khi có chứng chỉ SSL, đường dẫn website của bạn sẽ có dạng sau

Đặt hàng

0828.999.666

Đặt hàng

0822.999.666

Hỗ trợ kỹ thuật

0777.247.777
Top